żarówka, SEP
- Technologia, Przemysł

Jak zdobyć uprawnienia SEP?

SEP – Stowarzyszenie Elektryków Polskich to organizacja, która czuwa nad poziomem kompetencji zawodowych osób zatrudnianych w sektorze energetycznym. SEP uprawnienia, to certyfikaty zawodowe potwierdzające odbycie kursów w zakresie eksploatacji albo dozoru urządzeń, instalacji oraz sieci elektrycznych, ciepłowniczych albo gazowych.

Komu są potrzebne sepowskie uprawnienia?

Uprawnienie SEP to wymóg stawiany wszystkim osobom, które ubiegają się o zatrudnienia na stanowiskach związanych z energetyką. Musi je posiadać elektryk, monter piecyków gazowych, instalator centralnego ogrzewania.

Sepowskie uprawnienia dla elektryków oznaczane są jako G1, ciepłownicy to grupa G2 a gazownicy to G3.
Innego rodzaju są uprawnienia dla osób pracujących przy eksploatacji, a inne certyfikaty posiadają osoby odpowiedzialne za dozór. W zależności od zakresu uprawniania oznaczane są literami E oraz D. I tak osoba z certyfikatem G1 D posiada uprawnienia do pracy przy dozorze urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, a G3 E to certyfikat gazownika, który zajmuje się eksploatacją urządzeń i instalacji oraz sieci gazowych.

Nadawanie certyfikatów z sepowskimi uprawnieniami jest regulowane przepisami a nadzór nad szkoleniami i egzaminami sprawuje Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

SEP uprawnienia – jak zdobyć certyfikat w czasie epidemii?

Udział w kursach stacjonarnych jest w tej chwili mocno ograniczony. Większość firm zajmujących się szkoleniami nie prowadzi takich kursów w ogóle. Bezpieczne szkolenia w tej chwili odbywają się za pośrednictwem sieci Internet.

Organizator umieszcza kurs na specjalnej platformie e-learningowej, do której dostęp otrzymują osoby, które spełniają wymagania stawiane przed kandydatami ubiegającymi się o sepowskie uprawniania i które wniosły opłatę za szkolenie.

Uczestnicy kursu na uprawnienie SEP logują się na platformie przy pomocy nadanych im loginów i haseł, a następnie zapoznają się z treścią kursu. Szkolenie kończy się egzaminem, który ma formę testu online. Zaliczenia testu na ocenę pozytywną jest równoznaczne z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego uprawnienia SEP.

Dlaczego warto uprawnienie SEP zdobyć online?

Kursy sepowskie online to formy tanie i bardzo wygodne, a w naszej sytuacji epidemiologicznej przede wszystkim bezpieczne.

Uczestnicy szkoleń mogą logować się na platformie w czasie dogodnym dla siebie – platforma działa całą dobę. Jeśli z jakiegoś powodu musimy przerwać oglądanie, wystarczy zatrzymać odtwarzanie a następnie wrócić do niego w chwili wolnej.

Materiały szkoleniowe można przeglądać wielokrotnie. To ważne, szczególnie gdy temat omawia wyjątkowo trudne zagadnienie.

Egzamin online to największy komfort zdawania, jaki można sobie wyobrazić. Uczestnik szkolenia ma szansą pracować w pełnej ciszy i spokoju, które sprzyjają skupieniu.

SEP uprawnienia czasowe

Kurs sepowski kończy się otrzymaniem certyfikatu. SEP uprawnienia ważne są na kolejne pięć lat, co oznacza, że po upływie tego terminu należy odbyć kolejny kurs.

Aby zostać uczestnikiem kursu należy ukończyć 18 lat i przedstawić świadectwo ukończenia minimum szkoły podstawowej. Przy wyborze ofert warto zwrócić uwagę na promocje dla osób posiadających już uprawniania z innej grupy lub zakresu.

Podziel się