elektryka, SEP, prąd
- Przemysł, Technologia

Dlaczego warto zainwestować w uprawnienia SEP?

Inwestowanie w rozwój swoich kwalifikacji może przełożyć się na większą konkurencyjność na rynku pracy. Jak przekonać potencjalnego pracodawcę do swoich kompetencji? Idealnym narzędziem do tego mogą być certyfikaty. W sektorze energetyki cieplnej niezbędne są uprawnienia energetyczne G2. Co kryje się pod tą nazwą? Wyjaśniamy to w tekście.

Czym są uprawnienia G2?

Uprawnieniami niezbędnymi do pracy w energetyce cieplnej zajmuje się Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Uprawnienia zostały podzielone na trzy grupy: G1, G2 oraz G3. Grupa G2 zezwala na pracę z urządzeniami wytwarzającymi, przetwarzającymi, przesyłającymi i zużywającymi ciepło. Do takich urządzeń można zaliczyć między innymi piece przemysłowe, turbiny parowe oraz kotły parowe lub wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe. Osoba, która posiada uprawnienia G2 może wykonywać czynności związane z eksploatacją wszystkich tych urządzeń.

Jak zdobyć uprawnienia energetyczne G2?

Uprawnienia SEP nadawane są wszystkim osobom, które zdały egzamin SEP z wynikiem pozytywnym. Egzamin na uprawnienia cieplne porusza zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci. Zakres tematyczny egzaminu zależy od grupy uprawnień. Pytania mogą dotyczyć bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku, zasad eksploatacji urządzeń lub zasad postępowania w przypadku wystąpienia pożaru. Szczegółowy zakres tematyczny znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Jak przygotować się do zdania egzaminu SEP?

Wiedza praktyczna i teoretyczna jest niezbędna do zdania egzaminu SEP. Można taką wiedzę zdobyć na kursie przygotowującym do egzaminu. Kursy takie organizowane są przez samo Stowarzyszenie. Mogą być również organizowane przez zewnętrzne instytucje szkoleniowe. Kurs SEP pozwala na usystematyzowanie posiadanej wiedzy oraz zdobycie nowej. Na kursie można sprawdzić, jakie pytania mogą pojawić się na egzaminie w danej grupie. Uprawnienia cieplne po odbyciu kursu są już na wyciągnięcie ręki.

Ile to kosztuje?

Na całkowity koszt nabycia uprawnień składa się cena kursu oraz cena za odbycie egzaminu. Cena kursu zależy od decyzji instytucji, która taki kurs przeprowadza. Zazwyczaj koszt nie przekracza 300 złotych. Cena egzaminu SEP wynosi 301 złotych w 2022 roku. Łatwo więc policzyć, że zdobycie uprawnień SEP nie powinno kosztować więcej niż kilkaset złotych. Za tą cenę otrzymujemy konkurencyjny na rynku pracy certyfikat.

Inny artykuł w podobnej tematyce: https://cafe-bazylia.pl/na-czym-polega-szkolenie-sep-sprawdz/

Podziel się