uprawnienia SEP
- Przemysł, Technologia

Dowiedz się, jak odnowić uprawnienia elektryczne

Od 2010 roku każda osoba, która uzyskała w Polsce uprawnienia elektryczne, cieplne lub gazowe jest zobowiązana do ich odnawiania co kilka lat. Oznacza to konieczność ponownego podejścia do kursu przygotowującego oraz do egzaminu państwowego, który pozwala odzyskać uprawnienia SEP ważność kwalifikacji to jedynie 5 lat.

Dlaczego odnawianie uprawnień jest konieczna?

Do roku 2010 każdy fachowiec, który ukończył egzamin kwalifikacyjny SEP G1, G2 lub G3 mógł cieszyć się posiadaniem bezterminowych uprawnień. Obecnie uważa się, że ze względu na stały postęp technologiczny oraz związane z tym zmiany w eksploatacji instalacji i sieci elektrycznych, ciepłowniczych oraz gazowych, konieczne jest regularne odnawianie uprawnień.

Braki w wiedzy na temat funkcjonowania nowoczesnych instalacji mogą skutkować nie tylko niską jakością usług oferowanych przez fachowców. Poważniejszym zagrożeniem jest niemożność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Oczywiście część fachowców wychodzi z założenia, że odnowienie uprawnień elektrycznych jest całkowicie zbędny. Poniekąd takie podejście zrozumieć tym, że część specjalistów wykonując swoje obowiązki w jednym miejscu pracy i nie jest świadoma ogromu zmian, które miały miejsce w ostatnich latach.

Należy jednak pamiętać, że każdy fachowiec z czasem może zmienić miejsce pracy, a zakład zdecydować o modernizacji infrastruktury. W takiej sytuacji można mieć pewność, że osoba, która nie zdecydowała się na odnowienie uprawnień SEP, będzie miała poważne problemy.

Jak odnowić uprawnienia?

Odnowienie uprawnień elektrycznych jest możliwe wyłącznie poprzez podejście do egzaminu państwowego organizowanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Dobra wiadomości jest taka, że egzaminy kwalifikacyjne G1, G2 oraz G3 są organizowane regularnie w różnych lokalizacjach na terenie całego kraju.

Każda osoba, która przeszła przez egzamin państwowy potwierdzi, że przed przystąpieniem do niego warto ukończyć odpowiedni kurs. Przygotuje on kursanta ze wszystkich zagadnień, które mogą pojawić się na egzaminie.

Dużym ułatwieniem w przypadku kursów przygotowujących do egzaminu państwowego jest ich powszechność oraz dostępność. W rzeczywistości duża część z nich jest organizowana online. Pamiętaj jednak, że nie można podchodzić do tego rodzaju szkoleń zbyty swobodnie. Egzaminy są wymagające i jest w Twoim interesie, aby wykorzystać całą wiedzą zawartą w kursie.

Kiedy odbywają się egzaminy?

Tak, jak zostało napisane wcześniej odnowienie uprawnień SEP może mieć miejsce w różnych lokalizacjach na terenie kraju. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, kiedy będzie najbliższy egzamin w twojej okolicy warto skontaktować się bezpośrednio ze stowarzyszeniem elektryków polskich lub zapytać w firmie szkoleniowej, która przeprowadza dla ciebie kurs.

Podziel się