elektrowani, SEP
- Technologia, Przemysł

Kurs sep Bielsko

Praca z urządzeniami, które generują prąd lub przesyłają gaz czy energię wymaga specjalistycznej wiedzy, odpowiednich kompetencji oraz stosownych uprawnień. Ich zdobycie jest stosunkowo proste i niedrogie oraz otwiera wiele możliwości zawodowych, zwłaszcza w obszarze energetyki czy gazu.

Uprawnienia sep Bielsko – warunki

Dynamiczny rozwój gospodarczy na terenie Bielska Białej i Podbeskidzia sprawił, że na tym terenie organizowanych jest coraz więcej szkoleń sep. Mają one formę stacjonarną lub zdalną w zależności od preferencji kursanta. Na szkolenia sep Bielsko Biała może zapisać się każdy, kto ukończył 18 lat oraz posiada przynajmniej podstawowe wykształcenie. Szkolenie jest krótkie, trwa około 4 godziny zegarowe i najczęściej jest organizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Jest to organizacja pozarządowa, która w swych szeregach zrzesza inżynierów, elektryków i techników z całego kraju.
W trakcie szkolenia sep Bielsko uczestnicy poznają wszystkie zasady działania urządzeń generujących, przesyłających czy przechwytujących prąd czy gaz. Uprawnienia sep Bielsko dzielą się na trzy podstawowe kategorie: elektryczne, energetyczne i gazowe. Każda z tych kategorii ma swoje specyficzne wymagania i uwarunkowania. Szkolenie ma najczęściej formę prezentacji multimedialnej, a po jego zakończeniu uczestnicy otrzymują pakiet materiałów pomocniczych, które bywają niezwykle użyteczne w dalszej pracy zawodowej.

Kto może przystąpić do egzaminu sep?

Do egzaminu może przystąpić każdy, kto ukończył kurs. Egzaminy zawsze odbywają się w formie stacjonarnej, gdzie każdy z uczestników musi stawić się osobiście i potwierdzić swoją tożsamość. Egzamin jest państwowy i zawsze organizuje go Stowarzyszenie Elektryków Polskich za pośrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje uzyskaniem Państwowego Świadectwa Kwalifikacji, którego ważność wynosi aż pięć lat. Świadectwa te dotyczą eksploatacji i dozoru urządzeń i instalacji elektrycznych, energetycznych i gazowych.
Obecnie uprawnienia sep z uwagi na restrykcyjne przepisy BHP są w większości zakładów produkcyjnych obowiązkowe dla wszystkich osób oddelegowanych do pracy z urządzeniami elektrycznymi czy gazowymi, dlatego każdy, kto ubiega się o pracę w takiej branży powinien zadbać o zdobycie takich uprawnień.

Podziel się