sprzęt gaśniczy, P.Poż
- Przemysł, Technologia

Klapa oddymiająca

Często zdarza się, w niektórych budynkach konieczne jest zastosowanie specjalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Klapy oddymiające to jedne z tych elementów, które zwiększają szanse na bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku wystąpienia pożaru.

Zastosowanie klap oddymiających

Niejednokrotnie bywa, że niektóre budynki wymagają specjalnych rozwiązań zabezpieczających przed zadymieniem. Idealnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są klapy oddymiające. W razie wybuchu pożaru, klapy takie skutecznie zmniejszą ilość dymu wewnątrz budynku.

Oprócz oczywistej roli, jaką jest oddymianie powietrza, oddymiające klapy pełnią również ważną rolę doświetlając pomieszczenie i wentylując je. Jednak podstawowym zadaniem klap jest zwiększenie bezpieczeństwa w przypadku wybuchu pożaru.

Klapa oddymiająca jest zabezpieczeniem służącym stworzeniu strefy wolnej od dymu. To właśnie w takiej strefie będą mogli schronić się ludzie czekający na pomoc ratowników. Niejednokrotnie zdarza się, że klapy takie montowane są na drodze ewakuacyjnej. Dzięki czemu możliwe jest w miarę bezpieczne opuszczenie budynku. Wentylacja, jaką zapewnia klapa oddymiająca, umożliwia wyjście z budynku bez zatrucia się toksycznymi substancjami wydzielanymi podczas pożaru.

Wybór odpowiedniej klapy

Jeśli chodzi o klapy oddymiające cena będzie różnić się w zależności od technologii w nich zastosowanej. W przypadku zastosowania rozwiązania, jakimi są klapy oddymiające wymiary muszą być dostosowane do potrzeb danego pomieszczenia.

W przypadku zakupu systemu, jakim są klapy oddymiające cena zależna będzie od ich rozmiarów czy właściwości oddymiających. Jeśli chodzi o system zabezpieczenia, jakim jest klapa oddymiająca wymiary powinny odpowiadać wielkości budynku.

Podczas pożaru wydzielane są toksyczne substancje, które są niesamowicie niebezpieczne zarówno dla życia, jak i dla zdrowia ludzi. Dlatego warto zastosować oddymiające klapy o odpowiednich wymiarach. W przypadku montażu zabezpieczenia, jakim jest klapa oddymiająca wymiary mogą decydować o życiu ludzi. Dodatkowo odpowiednio dobrany rozmiar klapy umożliwia skuteczne niwelowanie ewentualnych uszkodzeń w trakcie pożaru.

Odpowiednie projektowanie budynków nie polega wyłącznie na właściwym zaplanowaniu rozmieszczenia pomieszczeń. Równie ważne jest zaprojektowanie systemów zwiększających bezpieczeństwo ludzi podczas nagłych niebezpieczeństw takich, jak choćby wybuch pożaru. Zastosowanie klap oddymiających skutecznie zwiększa bezpieczeństwo użytkowania konkretnego budynku.

Podziel się