Wynajem podnośników ruchomych
- Motoryzacja

Wynajem podnośników ruchomych i bezpieczeństwo pracy na maszynach

Podnośniki ruchome na wynajem to maszyny które są wykorzystywane do prac wysokościowych, aby bezpiecznie z nich korzystać trzeba przestrzegać określonych zasad BHP podczas ich użytkowania.

Bezpieczna praca na podnośniku ruchomym

Prace które są wykonywane na podestach ruchomych zaliczamy do niebezpiecznych i do ich obsługi konieczne jest uzyskanie odpowiednich kwalifikacji. Szkolenie na operatora podestów ruchomych kończy się państwowym egzaminem przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Przed rozpoczęciem prac ważne jest zaznajomienie się z dokumentacją techniczną oraz instrukcją obsługi. Zwyżki są zabezpieczone barierkami które chronią pracownika przed upadkiem z wysokości, jednak każdy pracownik musi być wyposażony w szelki zabezpieczające, kamizelkę, kask oraz odpowiednie obuwie.

Ważny jest odpowiedni dobór maszyny do rodzaju wykonywanych prac, odpowiednie wypoziomowanie oraz zabezpieczenie terenu pracy. Sprzęt powinien być prawidłowo przygotowany czyli posiadać przegląd konserwacyjny jak i badanie UDT. Istotne jest również aby przestrzegać parametrów i nie przeciążać podnośnika.

Warunki atmosferyczne również mają istotne znaczenie, słoneczna bezwietrzna pogoda jest idealna do wykonywania prac z użyciem zwyżek, jednak podczas deszczu czy śniegu również możemy z nich korzystać tylko ze zwiększoną ostrożnością.
Po zakończonych pracach podest powinien być odpowiednio zabezpieczony przed próbą uruchomienia przez osoby które nie posiadają odpowiednich uprawnień.

Zdobywanie odpowiednich uprawnień do pracy na zwyżkach

Operatorzy podnośników ruchomych na wynajem bardzo często łamią podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jednym z największych błędów operatorów podestów jest brak kwalifikacji UDT. Uprawnienia UDT na podesty ruchome można otrzymać po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego lub Transportowego Dozoru Technicznego. Aby do niego przystąpić najpierw należy przejść szkolenie operatora podestów ruchomych w firmie, która takie szkolenia organizuje. Większość wypożyczalni podestów ruchomych prowadzi kursy, które przygotowują do takiego egzaminu.

Na terenie Śląska, można znaleźć kilka solidnych firm, które oferują takie usługi. Istnieją możliwości wypożyczenia wszelkiego rodzaju podesty ruchome takie jak: wózki nożycowe elektryczne, podestyteleskopowo-przegubowe, podnośniki na gąsienicach, ładowarki teleskopowe oraz przewidziane są też kursy na operatora podestów ruchomych i ładowarek teleskopowych, który kończy się egzaminem przed jednostką dozoru technicznego.

Każdy operator podestów zobowiązany jest do korzystania z szelek bezpieczeństwa, które powinny być przypięte w wyznaczonym miejscu przez instrukcję obsługi operatora podestu (kotwy w pomoście). Dlatego tak istotne jest przejście kursu i zdanie egzaminu operatora podestów ruchomych, aby chronić siebie i pozostałych uczestników budowy przed nieszczęśliwym wypadkiem.

Podziel się